Categories
Dự án thiết kế web

Linh kiện máy tính

Máy tính, cũng gọi là máy vi tính hay điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic. Máy tính được lắp ghép bởi các thành phần có thể thực hiện các chức năng đơn giản đã định nghĩa trước. Quá trình tác động tương hỗ phức tạp của các thành phần này tạo cho máy tính một khả năng xử lý thông tin.
Để biết thêm thông tin chi tiết về linh kien may tinh quý khách vui lòng truy cập vào website Linh kiện máy tính – Phụ kiện máy tính – Mua bán linh kiện – Linh kiện máy tính giá rẻ.

Trả lời