Categories
Dự án thiết kế web

Kế toán ngoài giờ

Dịch vụ kế toán ngoài giờ của chúng tôi luôn làm hài lòng cho các khách hàng. Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho Quý khách hàng bao gồm:

– Ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu khách hàng;
– Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị;
– Soát xét báo cáo tài chính;
– Thiết kế, triển khai vận hành hệ thống kế toán;
– Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ;
– Cung cấp nhân viên kế toán và kế toán trưởng.

 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu ke toan quý khách vui lòng truy cập vào website Kế toán ngoài giờ – Dịch vụ Kế toán – Dịch vụ ngoài giờ.

Trả lời