Categories
Dự án thiết kế web

Cốt lõi – Văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp có thể được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích chung. Marvin Bower – Tổng giám đốc, McKinsey Co. đã nói ‘Văn hóa doanh nghiệp là tất cả các thành tố mà chúng ta đang thực hiện trong quá trình kinh doanh và di sản để lại cho thế hệ kế tiếp’.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về cot loi  – van hoa doanh nghiep quý khách vui lòng truy cập vào website Cốt lõi doanh nghiệp – Giá trị thương hiệu – Văn hóa doanh nghiệp – Giá trị cốt lõi.

Trả lời