Categories
Dự án thiết kế web

Thư viện điện tử

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của CNTT và ảnh hưởng sâu rộng của mạng thông tin toàn cầu Internet, vai trò quản lý và cung cấp thông tin của các thư viện là vô cùng quan trọng. Là một trong những giải pháp tích hợp được chúng tôi xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hiện đại hoá hệ thống Thư viện, Giải pháp Thư viện Điện tử là một hệ thống thư viện tích hợp với các module được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các thư viện trong nước, từ các thư viện công cộng, thư viện các trường đại học, thư viện chuyên ngành đến các trung tâm thông tin trong toàn quốc. 
 

Trả lời