Categories
Dự án thiết kế web

Công bố thực phẩm

Sản phẩm thực phẩm phải công bố bao gồm:
– Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam .
– Sản phẩm liên quan đến an tòan thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tạo văn bản này.

– Sản phẩm sản xuất trong nước không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và các sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường, không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy chế này.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về cong bo thuc pham  – cong bo my pham quý khách vui lòng truy cập vào website Công Bố Thực Phẩm – Lưu Hành Thực Phẩm – Đăng Ký Thực Phẩm – Công Bố Mỹ Phẩm.

Trả lời