Categories
Dự án thiết kế web

Website giấy nhám

Giấy nhám và Vải nhám thường được gọi chung một tên là giấy nhám . Giấy nhám : hạt cát bám dính vào mặt tờ giấy bởi keo. Vải nhám: hạt các bám dính vào Mặt tờ vải. Nhà sản xuất NHÁM, xuất xưởng Nhám Vải hoặc Nhám Giấy có chiều cao 52in(1,32m) hoặc 54in(1,37m) tùy theo loại , chiều dài 50 Yard( 45,72m) hoặc 100 yard(91,44m) rồi quấn thành dạng cây thường gọi là Nhám nguyên cây,từ cây Nhám được cắt ra và gia công thành nhiều sản phẩm khác nhau theo yêu cầu thị trường.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giay nham quý khách vui lòng truy cập vào website Giấy nhám – Cung cấp giấy nhám – giấy nhám chà tường – Vải nhám.

Trả lời