Categories
Dự án thiết kế web

Giám sát hành trình

Việc ứng dụng công nghệ GPS trong các bài toán quản lý phương tiện giao thông đang trở nên phổ biến trên thế giới và đây là một dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao dựa trên Công nghệ Viễn thông, Công nghệ Thông tin, nền tảng hệ thống Thông tin Địa lý (GIS). Ngày nay, nó được áp dụng phổ biến trong ngành vận tải trên toàn thế giới.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giam sat hanh trinh quý khách vui lòng truy cập vào website Giám sát hành trình – Thiết bị giám sát hành trình – Giám sát hành trình xe.

Trả lời