Categories
Dự án thiết kế web

Thiết kế web Viễn thông

Ngày nay viễn thông được hiểu như là cách thức trao đổi dữ liệu thông qua kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ hiện đại khác. Các dịch vụ viễn thông đầu tiên theo nghĩa này là điện báo và điện thoại.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về vien thongthiet bi vien thong quý khách vui lòng truy cập vào website Viễn thông – Thiết bị viễn thông – Tổng đài điện thoại – Máy bộ đàm.

Trả lời