Categories
Dự án thiết kế web

Thuế điện tử

Thuế điện tử là một hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ thuế cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành Thuế. Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan đến lĩnh vực thuế, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và giải quyết khiếu nại tố cáo của người nộp thuế… nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí, thời gian, thủ tục và giấy tờ.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu thuethue dien tu quý khách vui lòng truy cập vào website Thuế điện tử – Dịch vụ thuế – Khai thuế điện tử qua mạng.

Trả lời