Categories
Dự án thiết kế web

Website dịch vụ lưu trữ

Lưu trữ dữ liệu máy tính hay thường gọi là lưu trữ hay bộ nhớ là khái niệm chỉ các cấu kiện máy tính, thiết bị và các phương tiện ghi/chứa dữ liệu cho phép lưu trữ dữ liệu số sử dụng trong tính toán trong một khoảng thời gian nhất định. Lưu trữ dữ liệu đóng một trong các chức năng chính của tính toán hiện đại: lưu giữ thông tin. Lưu trữ là một cấu phần cơ bản của tất cả hệ thống tính toán hiện đại. Lưu trữ và bộ xử lí trung tâm (CPU) là mô hình máy tính cơ bản kể từ những năm 1940.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu luu tru quý khách vui lòng truy cập vào website Lưu trữ – Dịch vụ lưu trữ – luu tru du lieu – Lưu trữ trực tuyến – Công ty lưu trữ.

Trả lời