Categories
Dự án thiết kế web

Giải thể công ty

Dịch vụ của công ty chúng tôi gồm:
– Tư vấn các trường hợp giải thể công ty;
– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể công ty;
– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
– Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của công ty;
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giai the cong ty quý khách vui lòng truy cập vào website Dich vu giai the cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, GPKD, thay doi ten cong ty.

Trả lời