Categories
Dự án thiết kế web

Học từ xa

Có một vài loại hình khoá học từ xa: Các khoá học độc lập Các khoá học mà học viên có thể cùng có mặt một lúc tại những địa điểm khác nhau để nghe giảng, nhận tài liệu, hay trao đổi với nhau về khoá học. Các khoá học không nhất thiết phải gặp mặt tại một địa điểm hay một thời điểm nào. "Giáo dục từ xa dựa trên nguyên tắc là học viên tập trung vào quá trình học, tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, làm việc tuỳ theo khả năng của mình, tại địa điểm của mình.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoc tu xa quý khách vui lòng truy cập vào website Học từ xa – Thông tin học từ xa – Cơ sở đào tạo từ xa.

Trả lời