Categories
Dự án thiết kế web

Dự án website Nhiên liệu

Nhiên liệu là vật chất được sử dụng để giải phóng năng lượng khi cấu trúc vật lý hoặc hóa học bị thay đổi. Nhiên liệu giải phóng năng lượng thông qua quá trình hóa học như cháy hoặc quá trình vật lý, ví dụ phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch. Tính năng quan trọng của nhiên liệu đó là năng lượng có thể được giải phóng khi cần thiết và sự giải phóng năng lượng được kiểm soát để phục vụ mục đích của con người.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về nhien lieu quý khách vui lòng truy cập vào website Nhiên liệu – Nhiên liệu thiên nhiên – Nhiên liệu nhân tạo.

Trả lời