Categories
Dự án thiết kế web

Giáo dục Việt Nam

Nhận định nền giáo dục nước ta đang đi chệch hướng, theo xu thế "đại học hóa phổ thông", khiến học sinh ra trường thiếu kiến thức xã hội, khó hòa nhập cuộc sống. Như vậy, có thể hiểu giáo dục phổ thông chính là việc truyền dạy những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết, sát thực nhất để người được dạy có thể áp dụng vào cuộc sống, nhằm thích nghi và hòa nhập tốt với xã hội hiện tại.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giao duc quý khách vui lòng truy cập vào website Thông tin giáo dục – Giáo dục Việt Nam – Tin du học – Học bổng.

Trả lời