Categories
Dự án thiết kế web

Thiết kế web Vàng Mã

Đốt vàng mã là nhu cầu tâm linh có từ lâu đời. Nhà chùa cúng đàn cũng dùng vàng mã, đó là tục lệ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian nên trong chùa không tránh được việc đốt vàng mã. Nhưng nhà Phật không dạy phật tử đốt nhiều vàng mã. Giáo lý Phật giáo giải thích để phật tử giác ngộ mà hạn chế, giảm thiểu thiệt hại về môi trường và kinh tế, lưu giữ nét nhân văn trong văn hoá.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về vang ma quý khách vui lòng truy cập vào website Vàng Mã – Thế Giới Vàng Mã – Đốt Vàng Mã – Bán Vàng Mã.

Trả lời