Categories
Dự án thiết kế web

Dự án website giấy phép

Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam đối với trường hợp người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam vào Việt nam thực hiện các hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giay phep quý khách vui lòng truy cập vào website 

Giấy Phép Quảng Cáo

Mỹ Phẩm – Làm Đẹp

Giấy Phép Khác

Trả lời