Categories
Dự án thiết kế web

Ẩm thực dưỡng sinh

Một trong 3 điều kiện để bảo đảm cho sự sống của con người phải nói đến cách ăn uống. Thế giới đã đề cập đến nhiều cách ăn uống và cơ cấu bữa ăn. Nhưng điều quan trọng là hình thành phương pháp ăn uống có nguyên tắc hẳn hoi của từng dân tộc. Ẩm thực dưỡng sinh giúp người ta nhận thức được thức ăn nào là âm, thức ăn nào là dương và ăn uống đúng theo nguyên lý âm dương. Dạy cho người dân biết quan sát, nhận thức và tự chọn món ăn cho mình. Ăn có sự tự chủ và kìm chế. Kết hợp nhiều phương pháp sẽ giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn. Không chỉ có chữa bệnh, phòng bệnh mà còn giúp con người tự chủ hơn, hạnh phúc, tốt đẹp hơn và đi đến chỗ hoà bình.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về am thuc duong sinham thucduong sinh quý khách vui lòng truy cập vào website Ẩm thực – Ẩm thực dưỡng sinh – am thuc duong sinh – Sức khỏe dinh dưỡng.

Trả lời