Categories
Dự án thiết kế web

Trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm anh ngữ chúng tôi dào tạo đáp ứng trước nhu cầu ngày càng cao về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ trong giao tiếp.

– Nắm vững kiến thức ngữ pháp căn bản để sử dụng trong công việc hằng ngày.

–  Hoàn thiện các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, gồm nghe, nói, đọc, viết và biên-phiên dịch.

–  Chuẩn bị kỹ năng ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn cần thiết về các chuyên ngành như kinh doanh, giáo dục, du lịch… để tạo thuận lợi cho học viên xử lý những tình huống trong công việc hằng ngày.

 
Để biết thêm thông tin chi tiết về trung tam ngoai ngu quý khách vui lòng truy cập vào website Trung tâm ngoại ngữ – Dạy ngoại ngữ – Danh bạ trung tâm ngoại ngữ.

Trả lời