Categories
Dự án thiết kế web

Nhân sâm Triều Tiên

Khi bị cảm mạo, bất kể là do cảm nhiễm virút hay nhiễm vi khuẩn
gây nên, đều có biểu trưng ngoại cảm. Trị liệu lấy sơ phong tán hàn
hoặc thanh nhiệt giải biểu, để trừ bỏ ngoại tà. Nhân sâm bổ khí, có thể
làm cho ngoại tà trệ lưu trong cơ thể không thể phát tiết ra ngoài
được, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, kéo dài bệnh tình. Cho nên người
cần phải uống dài ngày nhân sâm thì trong thời gian bị cảm mạo cần
phải tạm thời ngừng không uống.

 

Trả lời