Categories
Dự án thiết kế web

Sổ liên lạc điện tử

Quản lý nhà trường là một chương trình tin học ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, giảng dạy, học tập trong nhà trường, gắn bó giữa các bậc học, giao tiếp với các đơn vị quản lý, là sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và gia đình, giữa nhà trường với các lực lượng xã hội khác.
– Góp phần phục vụ nghị định chung của Chính phủ
– Quản lý học sinh bằng CNTT hiệu quả
– Môi trường học tập thân thiện
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về so lien lac dien tu quý khách vui lòng truy cập vào website Sổ liên lạc điện tử – Giải pháp giáo dục.

Trả lời