Categories
Dự án thiết kế web

Năng lượng gió

Việc đầu tư vào ngành năng lượng gió ở Việt nam được tiến hành cho  các dự án điện gió không nối lưới và nối lưới. Gần đây, những dự án điện gió không nối lưới đã được tiến hành ở một số tỉnh thành. Các dự án này nằm rải rác trên toàn quốc và với công suất  khoảng 20 kW hoặc nhỏ hơn. Các dự án điện gió đã lắp đặt trước đây hiện nay không còn hoạt động do tuổi thọ của thiết bị hay thiếu bảo trì, bảo dưỡng…
 
Để biết thêm thông tin về nang luong gio quý khách vui lòng truy cập vào website Năng lượng gió – Năng lượng xanh – Năng lượng thiên nhiên.

Trả lời