Categories
Dự án thiết kế web

Mua bán nhà ở

Như Quý vị đã biết, trong những năm gần đây, thị trường Bất động sản (BĐS) Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào việc thay đổi bộ mặt kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều hạn chế và mang tính tự phát, thiếu lành mạnh như thông tin về bất động sản không đầy đủ, thiếu tính pháp lý và minh bạch; các thủ tục trong giao dịch BĐS còn phức tạp, phải qua nhiều khâu trung gian, tốn nhiều thời gian, chi phí giao dịch cao; quyền lợi của các bên tham gia giao dịch không được đảm bảo.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về mua ban nha quý khách vui lòng truy cập vào website Mua bán nhà đất, Mua bán nhà ở – Thông tin Nhà đất, Căn hộ, Chung cư.

Trả lời