Categories
Dự án thiết kế web

Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo được coi là sinh vật có hai “đời sống” với hai giai đoạn riêng biệt nối tiếp nhau – giai đoạn cây và giai đoạn con. Nếu chứng kiến tận mắt Đông trùng hạ thảo, bạn sẽ thấy hai phần riêng biệt rõ rệt: phần dưới là con sâu, phần đầu con sâu mọc ra mầm lá. Vì thế, Đông trùng hạ thảo còn gọi là trùng thảo, hạ thảo đông trùng hay đông trùng thảo. Đông trùng hạ thảo là sự hợp sinh của nấm và sâu với nhau, nấm mọc ký sinh trên sâu non của loài bướm dơi.
 

Trả lời