Categories
Dự án thiết kế web

Chuyển nhượng dự án

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án là cơ quan cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án. Trước khi cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án, hồ sơ xin chuyển nhượng dự án phải được đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan cho phép chuyển nhượng thẩm định. Đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là Sở Xây dựng. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cơ quan đầu mối thẩm định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về chuyen nhuong du an quý khách vui lòng truy cập vào website Chuyển nhượng dự án – Dịch vụ, thủ tục chuyển nhượng dự án. Thông tin dự án, quy hoạch.

Trả lời