Categories
Dự án thiết kế web

Dự án bảo mật web

Khoảng 70% các vụ tấn công, xâm hại vào các máy chủ và website hiện nay là xuất phát từ các ứng dụng web; cũng theo khuyến cáo này, bảo mật ứng dụng web cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ cả hệ thống website, bảo vệ hệ thống kinh doanh hoặc bán hàng của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích người sử dụng để tiến tới thương mại điện tử trên toàn cầu.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về bao mat web quý khách vui lòng truy cập vào website Bảo Mật Web – Dịch vụ bảo mật web, Nâng cấp web, Tối ưu website.

Trả lời