Categories
Dự án thiết kế web

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của Doanh nghiệp (văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh trừ trường hợp được ủy quyền).
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về van phong dai dien quý khách vui lòng truy cập vào website Văn Phòng Đại Diện – Văn Phòng Ảo – Văn Phòng Cho Thuê – Dịch Vụ Văn Phòng Ảo.

Trả lời