Categories
Dự án thiết kế web

Mua bán sáp nhập

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về mua ban sap nhap quý khách vui lòng truy cập vào website Mua bán sáp nhập – Kiến thức kinh doanh – mua ban sap nhap doanh nghiep.

Trả lời