Categories
Dự án thiết kế web

Xây dựng web tư vấn doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.  Loại hình doanh nghiệp này không được coi là một pháp nhân độc lập.  Nói cách khác, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem là một.  Do đó, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ loại cổ phiếu nào.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tu van doanh nghiep quý khách vui lòng truy cập vào website  Tư vấn doanh nghiệp – Thành lập doanh nghiệp – Kiến thức quản trị doanh nghiệp.
  

Trả lời