Categories
Dự án thiết kế web

Kỹ năng kinh doanh

Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ…) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về ky nang kinh doanh quý khách vui lòng truy cập vào website  Kỹ năng kinh doanh – Kiến thức kinh tế – Kinh doanh – Cẩm nang doanh nghiệp – Kiến thức thương hiệu.

Trả lời