Categories
Dự án thiết kế web

Dịch vụ – Công ty vận tải

Công ty dịch vụ vận tải chúng tôi cung ứng các loại dịch vụ:
–   Dịch vụ giao nhận hàng hóa.
–   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.
–   Dịch vụ khai thuê hải quan, giao nhận xếp dỡ hàng hóa.
–   Môi giới vận tải hàng hóa.
–   Môi giới thương mại.
–   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.
–   Kinh doanh vận tải biển.
–   Dịch vụ đại lý tàu biển.
–   Đại lý ký gửi hàng hóa.
 
congtyvantai 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về cong ty van tai quý khách vui lòng truy cập vào website Công ty vận tải – Vận tải, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao nhận.
  
  

Trả lời