Categories
Dự án thiết kế web

Dự án thiết kế web kim cương

Kim cương là vật chất cứng nhất được tìm thấy trong tự nhiên, với độ
cứng là 10 trong thang độ cứng Mohs cho các khoáng vật. Kim cương còn
chịu được áp suất giữa 167 và 231 gigaPascal trong những đợt kiểm tra
khác nhau. Điều này đã được biết đến từ rất lâu, và đó chính là nguồn
gốc của tên gọi "kim cương". Tuy nhiên, cacbon dạng lồng, một dạng thù
hình của kim cương được điều chế vào năm 2005 được tin là còn cứng hơn
cả kim cương. Tính chất và việc phân loại kim cương cũng được chú ý  rất nhiều.
 
kimcuong 
 
Để biết thêm chi tiết về kim cuong xin quý khách vui lòng truy cập vào website  Kim cương – Trang sức kim cương – Nhẫn cưới kim cương – Nữ trang kim cương.
  

Trả lời