Categories
Dự án thiết kế web

Thế giới kinh doanh – Doanh nhân – Kiến thức kinh doanh

Marketing, một trong những phương thức quản lý tiên tiến của con người trong thế kỷ hai mươi, đang được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Một trong số các trường phái tiếp thị phát huy hiệu quả cao đó là Brand Marketing (Tiếp thị Thương hiệu).
 
thegiokinhdoanh 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về the gioi kinh doanh xin quý khách vui lòng truy cập vào website Thế giới kinh doanh – Doanh nhân – Kiến thức kinh doanh – Quản trị doanh nghiệp.

Danh
bạ doanh nghiệp

 

  

Trả lời