Categories
Dự án thiết kế web

Website điều tra dân sự

Cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ hoạt động tố tụng dân sự trong đó bao gồm cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, tác phẩm, quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ. Phát hiện, cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bảo vệ, áp tải, hộ tống các cá nhân cơ quan đoàn thể. Điều tra trộm cắp nội bộ trong gia đình, công ty.Tư vấn và áp dụng các giải pháp cụ thể cho khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, đánh cắp thông tin và các yêu cầu khác.

 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết về dieu tra dan su xin quý khách vui lòng truy cập vào website điều tra dân sự.

Trả lời