Categories
Dự án thiết kế web

Website máy in kim

Máy in kim là máy in kim theo kiểu ma trận, là loại công nghệ in đã tồn tại rất lâu từ khi máy in được khai sinh nhưng nó vẫn tồn tại và phát triển rộng rãi cho đến ngày nay. Máy in kim theo kiểu ma trận được chia làm hai nhóm chính: serial dot matrix printers (in kim ma trận theo từng hàng) và line dot matrix printers (in kim ma trận theo từng dòng). Line printer cũng như serial dot matrix printers đều sử dụng đầu in kim.
 
mayinkim 
Để biết thêm thông tin chi tiết về may in kim xin quý khách vui lòng truy cập vào website máy in kim.

Trả lời