Categories
Dự án thiết kế web

Website hóa đơn

Sắp tới doanh nghiệp sẽ được đăng ký để tự in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn với số lượng lớn. Cơ chế mới này được cho là sẽ chấm dứt tình trạng xin-cho vẫn diễn ra từ trước đến nay trong quy trình cấp và bán hóa đơn cho doanh nghiệp.
 
hoadon 
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoa don xin quý khách vui lòng truy cập vào website hóa đơn – in hóa đơn.
Máy in hóa đơn thông dụng:
Máy In Hóa Đơn ZONERICH

 

Trả lời