Categories
Dự án thiết kế web

Website điện thoại tổng đài

Tư vấn & triển khai xây dựng hệ thống tổng đài điện thoại
+ Cung cấp phần mềm quản lý & tính cước tổng đài điện thoại
+ Cung cấp các thiết bị Tổng đài điện thoại như: Panasonic, Siemens, NEC, Toshiba,..
Bên cạnh đó, nhằm giúp cho các doanh nghiệp trong việc hạn chế và kiểm
soát chi phí. Giải pháp văn phòng.net cũng đồng thời cung cấp phần mềm
quản lý và tính cước điện thoại…
 
 dienthoaitongdai
 

 

Trả lời