Categories
Quảng bá website

Nâng cao vị trí xếp hạng tại các search engine (phần 1)

Search EngineKhi nói về vị trí xếp hạng web site tại Search Engine, nhiều người đã tự hỏi mình: Cần phải có bao nhiêu từ khoá trong văn bản? Mật độ từ khoá (keyword density) phải bằng bao nhiêu trên mỗi trang? Tôi nên dùng văn bản dài hay ngắn?

Categories
Quảng bá website

Các phương thức quảng bá website

Để quảng bá website của mình, các nhà quản trị web thường áp dụng nhiều phương thức khác nhau. Chúng tôi xin được nêu lên một số phương pháp thường được áp dụng nhất. 1.Sử dụng quảng cáo trên báo viết, các loại poster, tờ rơi,…

Categories
Quảng bá website

Quảng bá web với các cỗ máy tìm kiếm

Search EngineTheo thống kê, năm 2004, toàn thế giới có 812 triệu người sử dụng internet (Nguồn: Nielsen/ NetRatings). Người truy cập internet đã bỏ ra gấp đôi thời gian online so với thời gian xem truyền hình (Nguồn: Stanford Institude for the Quantitative Study of Society).